Home

Welkom op de website van het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee. 

 

 

 

 

 

Interview van TV Slogo met Jane van Dongen  en Oscar Zeelenberg

 

 

Laatste Nieuws:

 

Denk mee over verkeer en mobiliteit op Goeree-Overflakkee

Sporten met een beperking

Parkeren met invalide parkeerkaart

Paulina.nu

De hond kan de was doen

Giften

ANWB  Automaatje op Goeree-Overflakkee

Parkeergids Gehandicaptenparkeerplaatsen

Diverse uit tips

Privacywet geldt ook voor het PGGO.  Vul a.u.b. het akkoordformulier in.

Schijf ook eens een bericht in ons gastenboek.

 


 

Wat is het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee?

Het Platform Gehandicaptenbeleid is een eilandelijk overleg-, advies en informatieorgaan, dat opkomt voor de belangen van mensen met een beperking.

Het Platform treedt op als een belangenbehartiger tussen de Gemeente Goeree Overflakkee en de diverse doelgroepen.

De doelstelling is om in samenwerking de leefomstandigheden te verbeteren.

Wij hebben geen leden wel een achterban waarvoor we ons zo goed mogelijk inzetten. Actuele zaken worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, zo gewoon mogelijk leven en deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

 


 

Wat doet het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee?

Ø      Verstrekken van informatie

Ø      Bevorderen van de Toegankelijkheid

Ø      Toegankelijk vervoer

Ø      WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)

 

Algemene beleidsmatige zaken krijgen natuurlijk de aandacht, zo volgen wij de Advieviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee en nemen deel aan het Platform Openbaar vervoer.

Er is regelmatig overleg met de beleidsmedewerkers van de  gemeente Goeree-Overflakkee.

We volgen ook cursussen over toegankelijkheid, WMO, enz.

Onze informatie krijgen we van  MEE, CG-raad, Zorgbelang, REZO, IederIn, enz.

We organiseren éénmaal per jaar een gezellig uitje voor onze achterban.

2x per jaar een koffieochtend of -middag. Op de koffie bij het Platform.

2 á 3 maal per jaar een nieuwsbrief.

1x per jaar een lunch verzorgd door Edu Delta

Wilt u hier persoonlijk voor worden uitgenodigd, geef ons dan uw adres(bij voorkeur email) door en dit komt voor elkaar.

 


 

Wat wil het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee van u?

Informatie van u op allerlei gebied:

–     uw ervaringen met vervoer
–     uw ervaringen met thuiszorg
–     storende obstakels (trottoirs, drempels en andere belemmeringen)
–     uw ervaringen met de WMO
–     meedoen aan een schouw in uw eigen kern
–     deelname aan deelprojecten of activiteiten
–     verlenen van hand- en spandiensten

Suggesties over verbeteringen en positieve ervaringen die alles te maken hebben met de belanghebbenden kunnen door ons ook gebruikt worden voor het verwezenlijken van uw wensen.

Over toegankelijkheid van locaties:  klik hier voor het locatie overzicht

Het uitgangspunt is hierbij dat iemand zelfstandig -dus zonder hulp- een gebouw of voorziening kan bereiken, betreden en gebruiken.
Als maatstaf daarvoor geldt een rolstoelgebruiker zonder beenfunctie, maar met een redelijke armfunctie.

 

error: Content is protected !!