Privacy

PRIVACY BELEID

Platform Gehandicaptenbeleid Goeree Overflakkee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft.
We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld nieuwsbrieven e.d. te sturen.
Het PGGO doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  1. Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
  2. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  3. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
  4. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als PGGO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hierover vragen heeft of uit ons bestand verwijderd wilt worden kunt u altijd contact met ons opnemen.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

De gegevens zijn bij één persoon geregistreerd en worden alleen bij noodzaak aan andere bestuursleden verstrekt. Al onze bestuursleden, die namens PGGO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Platform Gehandicaptenbeleid Goeree Overflakkee

Kraaijerdijk 2a
3248 LC Melissant
06 22213962
Email: pggoinfo@pggo.nl