Nieuws

_______________________________________

 

Het PGGO heeft ook te maken met een verloop van bestuursleden waardoor ook de functie van secretaris vacant was gekomen.
Maar gelukkig vond Märy Groenendijk een van onze bestuursleden het niet nodig dat wij zonder secretaris verder moesten en heeft
zich voor deze functie aangemeld.  Nu e.e.a. allemaal officieel is geregeld heeft Märy Groenendijk de taken van Jennie Anker overgenomen.
Wij hopen ook dat er de komende tijd wat meer gegadigden zijn voor een bestuur functie binnen het PGGO.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze secretaris.

 

 

________________________________________

 

 

________________________________________

 

Giften:

Het PGGO organiseert diverse activiteiten voor mensen met een beperking.
Onder andere koffie ochtend / middag, lunches en scootmobiel tochten, verder
adviseren wij de gemeente op toegankelijkheids- punten van winkels, trottoirs
en de bebording binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.

U begrijpt, dit alles kost geld.
Daarom zoeken wij mensen die ons willen steunen en eventueel willen sponsoren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Ons IBANNR:  NL33RABO0352221496   t.n.v. PGGO

Bij voorbaat dank voor uw steun.

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

Parkeergids

 

 

__________________________________________________________

 

Agenda oogcafé 2020

Contactgegevens:
Leo Wessel: 0648326101
Anneke Mastenbroek: 0683070425
Adres wijkcentrum: Doetinchemsestraat 27
3241 AA Middelharnis.

 

  • 24 september 9.30 uur Vrije tijd en sport. Ambtenaar Postema van Sport, Welzijn en Gezondheid is onze gastspreker!
  • 8 oktober 14:00 uur Eindelijk is het dan zover! Bartimeus komt bij ons op bezoek en zal ons veel laten zien en horen over deze organisatie.
  • 22 oktober 9.30 uur WMO, we hebben er allemaal mee te maken! Maar wat zijn onze rechten en plichten?Er komt een gastspreker om ons hopelijk wijzer te maken.
  • 12 november 14:00 uur Home Instead. Zelf hulp inkopen, misschien iets voor onze doelgroep? Wat kunnen zij ons bieden?
  • 26 november 9.30 uur Spelletjes voor onze doelgroep. Schaken, dammen.Kaarten, aangepaste spellen, enzovoorts!
  • 10 december 14:00 uur Kook je eigen kerstdiner of Lunch? Een bezoek aan Polly’s Kookstudio. Deze activiteit is door de 1,5 mtr maatschappij onder voorbehoud!


Namens Marja, Anneke en Leo wensen wij jullie fijne feestdagen en een goed begin in 2021. Een jaar vol gezondheid en leuke items in het Oogcafé Middelharnis!

 

 

_________________________________________________________