Nieuws

.

 

Denk mee over verkeer en mobiliteit op Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee wil voor iedereen goed bereikbaar zijn en blijven. Om dat te kunnen doen werken we de komende tijd aan een nieuw plan: het mobiliteitsplan. In dit plan kijken we naar de verbetering van verkeerssituaties en bereikbaarheid op het eiland. Denk bijvoorbeeld aan je fietsroute naar de supermarkt, een bezoek aan vrienden met de auto of een ritje met de (buurt)bus

Wil je meer weten over het Mobiliteitsplan?
Via onze website blijft u op de hoogte van onze plannen. Bij vragen kun je contact opnemen met gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer 14 0187 of stuur een e-mail naar verkeerenvervoer@goeree-overflakkee.nl.

 

 


 

____________________________________

 

Klik op de afbeelding voor informatie over Paulina.nl

 


______________________________________

 

 


_____________________________________

Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree- Overflakkee ( PGGO) is een eilandelijk overleg-, advies- en informatieorgaan, dat opkomt voor de belangen van mensen met een ( functie) beperking.
Het PGGO heeft als doelstelling het bevorderen van inclusief beleid waardoor mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen in de Goeree-Overflakkeese samenleving.

Inclusie gaat over meedoen en erbij horen, een samenleving die openstaat voor iedereen, waar men waardering
krijgt en een sociale rol kan vervullen.
Dit betekent dat gebouwen en werkplaatsen bereikbaar en toegankelijk moeten zijn. Hiervoor zet het PGGO zich samen met de gemeente en andere instanties in.
Wilt u uw bedrijf op toegankelijkheid getest hebben? Laat het ons weten! Wilt u het bestuur van het PGGO helpen? Laat het ons weten!

_____________________________________

 


________________________________________

 


________________________________________

Giften:

Het PGGO organiseert diverse activiteiten voor mensen met een beperking.
Onder andere koffie ochtend / middag, lunches, verder
adviseren wij de gemeente op toegankelijkheids- punten van winkels, trottoirs
en de bebording binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.

U begrijpt, dit alles kost geld.
Daarom zoeken wij mensen die ons willen steunen en eventueel willen sponsoren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Ons IBANNR:  NL33RABO0352221496   t.n.v. PGGO

Bij voorbaat dank voor uw steun.

________________________________________


Parkeergids

 

 

error: Content is protected !!