Nieuws

 

________________________________________

 

 

________________________________________

 

Giften:

Het PGGO organiseert diverse activiteiten voor mensen met een beperking.
Onder andere koffie ochtend / middag, lunches en scootmobiel tochten, verder
adviseren wij de gemeente op toegankelijkheids- punten van winkels, trottoirs
en de bebording binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.

U begrijpt, dit alles kost geld.
Daarom zoeken wij mensen die ons willen steunen en eventueel willen sponsoren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Ons IBANNR:  NL33RABO0352221496   t.n.v. PGGO

Bij voorbaat dank voor uw steun.

________________________________________

 

 

 

________________________________________

 

Parkeergids

________________________________________

 

   Sport showdown,

 

 

 

__________________________________________________________

Voorlopige agenda oogcafé Middelharnis.

 

Telefoonnummers:
Leo Wessel: 0648326101
Anneke Mastenbroek: 0683070425

Adres wijkcentrum: Doetinchemsestraat 27   3241 AA Middelharnis.

Ochtend bijeenkomsten vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur
Middag bijeenkomsten vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur.

– 14 november middag: wijkagent.
– 28 november ochtend: zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
– 12 december middag: kerst lunch en stukjes.

 

_________________________________________________________